HL-4140CN

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Kategorie Popis
Nelze tisknout (po síti) Řešení problémů souvisejících s tiskem po síti
Nelze tisknout (po USB / paralelním rozhraní) Řešení problémů souvisejících s tiskem prostřednictvím místního připojení (USB nebo paralelní)
Nelze tisknout (z mobilního přístroje) Řešení problémů souvisejících s tiskem z mobilních přístrojů
Problém s kvalitou tisku Řešení problémů kvality tisku
Obecný problém s tiskem Řešení obtíží při tisku, například pomalý tisk, hlučný tisk a neočekávané výsledky tisku
Tisk z počítače (Windows) Pokyny pro tisk z počítače se systémem Windows
Tisk z počítače (Macintosh) Pokyny pro tisk z počítače se systémem Macintosh
Tisk z mobilního přístroje Pokyny pro tisk z mobilních zařízení
Nastavení / správa tisku Pokyny pro nastavení tisku pomocí panelu na přístroji nebo ovladače/softwaru a pokyny pro správce
Tipy pro tisk Užitečné pokyny pro tisk