PT-E300

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Kategorie Popis
Zmenšení okrajů pásky Informace o zmenšení okrajů pásky.
Rozvržení Informace o úpravě rozvržení stylů, směrů a formátů.
Čárové kódy Informace o vytváření štítků obsahujících čárové kódy.