DS-820W

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží

Kategorie Popis
Nelze skenovat (po síti) Řešení problémů souvisejících se skenováním po síti
Nelze skenovat (po USB / paralelním rozhraní) Řešení problémů souvisejících se skenováním prostřednictvím místního připojení (USB nebo paralelní)
Nelze skenovat (z mobilního přístroje) Řešení problémů souvisejících se skenováním z mobilních přístrojů
Problém s kvalitou skenování Řešení problémů kvality skenování
Obecný problém se skenováním Řešení obtíží při skenování, například pomalé skenování, hlučné skenování a neočekávané výsledky skenování
Skenování z mobilního přístroje Pokyny pro skenování z mobilních zařízení
Skenování z počítače (Windows) Pokyny pro skenování z počítače se systémem Windows
Skenování z počítače (Macintosh) Pokyny pro skenování z počítače se systémem Macintosh
Nastavení / správa skenování Pokyny pro nastavení skenování pomocí panelu na přístroji nebo ovladače/softwaru a pokyny pro správce
Tipy pro skenování Užitečné pokyny pro skenování

Spotřební materiál a příslušenství / běžná údržba