PT-P300BT

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Невъзможен печат Решения при проблеми с отпечатването.
Качество на печат/ Настройки на печат Решения за подобряване на качество на печат.
Намаляване на полета при печат на лента Решения за намаляване на полета при печат на лента .
Не отрязва лентата Решения за проблеми с отрязването
Засядане на Хартия/Касета/Етикет Решения при засядане на Хартия/Касета/Етикет