NC-8100h

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Не може да се отпечата (през мрежата) Решения за проблеми, свързани с печатането в мрежа
Отпечатване от мобилно устройство Информация как да отпечатваме от мобилни устройства
Настройки / Управление на печата Информация как да извършим настройки на печата, използвайки панела на устройството или драйвер/софтуер, както и управление на отпечатването за администратори
Съвети за отпечатване Полезна информация за отпечатването

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Инсталиране / Настройки