HL-5150D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Съобщение за грешка на компютъра Решения за съобщенията, показвани на компютъра (PC)
Съобщения за грешка на мобилното устройство Решения за съобщения, показвани на мобилното устройство
Светлинни индикатори Решения за LED индикациите (светодиодни) на устройството

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка