HL-4150CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Инсталиране / Настройки на устройството Информация как да извършим инсталацията/настройките, както и решения при трудности
Работа с хартия Информация относно подаването на хартия/други настройки и решения при трудности
Инсталиране на аксесоари Информация как да се извърши инсталирането на аксесоари

Инсталиране / Настройки

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка