Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

FAX-T104

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Проблем на устройството Решения за механични проблеми, като например блокиране на устройството, липса на отговор, звуков сигнал

Инсталиране / Настройки

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка