DS-820W

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Съобщение за грешка на дисплея на устройството Решения за съобщенията, показвани на дисплея на устройството (LCD)
Съобщение за грешка на компютъра Решения за съобщенията, показвани на компютъра (PC)
Съобщения за грешка на мобилното устройство Решения за съобщения, показвани на мобилното устройство

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка