DCP-J105

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Проблеми с качеството на копиране Решения на проблеми, свързани с качеството на копиране
Общи проблеми на копирането Решения за трудности при копиране, като например ниска скорост на копиране, шум при копиране и неочаквани резултати при копиране
Извършване на копиране Информация как да се извършва копирането