ADS-1100W

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Категория Описание
Съобщение за грешка в Монитора на състоянието Решения за съобщенията, показвани в Монитора на състоянието на компютъра (PC)
Съобщение за грешка на компютъра Решения за съобщенията, показвани на компютъра (PC)
Светлинни индикатори Решения за LED индикациите (светодиодни) на устройството

Как да направим / Отстраняване на неизправности

Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка