FS101

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หมวดหมู่ คำอธิบาย
ตีนผีที่เป็นอุปกรณ์เสริม (วีดิโอ) วีดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ตีนผีัที่เป็นอุปกรณ์ฺเสริม
อุปกรณ์สำหรับการเย็บทั่วไป (วีดิโอ) วีดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ฺต่างๆ สำหรับการเย็บทั่วไป
การใช้งาน (วีดิโอ) วีดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้งานตัวเครื่อง
การบำรุงรักษา (วีดิโอ) วีดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลและบำรุงรักษาตัวเครื่อง
การเย็บผ้า (วีดิโอ) วีดิโอให้คำแนะนำเพื่อใช้ในการศึกษาวิธีการเย็บ
การเตรียมพร้อม (วีดิโอ) วีดิโอให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งตัวเครื่อง หรือการเตรียมพร้อมในส่วนต่างๆ ก่อนเริ่มการใช้งาน