Pobieranie

CUPSwrapper printer driver (deb package)

CUPSwrapper printer driver (deb package)

Sposób instalowania

 1. Login as a superuser ( or use "sudo" option if it is required )
   
 2. Check if pre-required procedures are completed
  For Debian/Ubuntu 64 bit
  For Ubuntu8.04 or greater
   
 3. Download drivers
  Download LPR driver and cupswrapper driver.
   
 4. Install LPR driver and cupswrapper driver
  1. Turn on the printer and connect the USB cable.
  2. Open the terminal and go to the directory where the drivers are.
  3. Install LPR driver.The install process may take some time. Please wait until it is complete.
   Command (for dpkg)  :  dpkg  -i  --force-all  (lpr-drivername)
    
  4. Install cupswrapper driver.The install process may take some time. Please wait until it is complete.
   Command (for dpkg)  :  dpkg  -i  --force-all  (cupswrapper-drivername)
    
  5. Check if the LPR driver and cupswrapper driver are installed
   Command (for dpkg)  :  dpkg  -l  |  grep  Brother
    
 5. Depending on the connection type you are using (USB or Network), follow one of the steps below.

  (for USB Connection)
  1. Open a web browser and go to "http://localhost:631/printers".
  2. Check if the Device URI of your printer is "usb://Brother/(your printer's model name)"

   If the device URI is different from the example above, please go to "Modify Printer" of your printer to select proper device and driver.
   If your printer is not listed on "http://localhost:631/printers", please go to "http://localhost:631/admin" and click "Add printer" and select proper device and driver.

   

  (for Network Connection)

   

  1. Open a web browser and go to "http://localhost:631/printers".
  2. Click "Modify Printer" and set following parameters.
   - "LPD/LPR Host or Printer" or "AppSocket/HP JetDirect"      for Device
   - lpd://(Your printer's IP address)/binary_p1      for Device URI
   - Brother      for Make/Manufacturer Selection
   - Your printer's name      for Model/Driver Selection
 6. Try a test print
  Open a text editor, write something and select "print" from the menu.

 

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Krok 1: Na ile oprogramowanie na tej stronie było dla Ciebie pomocne?

Krok 2: Jeśli została wybrana opcja „Nie pomocne”, wybierz z poniższej listy powód (możliwe wiele odpowiedzi).

 •     

Krok 3: €Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.