วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ลูกยางดึงกระดาษ/ ลูกยางแยกกระดาษ/ ลูกยางกลับกระดาษ

PFK-P001PFK-P001
  • 200000 แผ่น หรือ 5 ปี