วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

กล่องใส่ผงหมึกที่ใช้แล้ว

WT-100CLWT-100CL
  • ประมาณ 20000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5% สำหรับสี CMYK แต่ละสี