วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-2360 TN-2360
  • มาตรฐาน
  • ประมาณ 1200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
TN-2380TN-2380
  • ความจุสูง
  • ประมาณ 2600 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752