วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-155BKTN-155BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 5000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-150CTN-150C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-155CTN-155C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 4000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-150MTN-150M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-155MTN-155M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 4000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-150YTN-150Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-155YTN-155Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 4000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%