วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-240BKTN-240BK
  • สีดำ
  • ประมาณ 2200 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-240CTN-240C
  • สีฟ้า
  • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-240MTN-240M
  • สีชมพู
  • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-240YTN-240Y
  • สีเหลือง
  • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798