วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1APSAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1AP
  • ไขควงเอนกประสงค์
    คุณสามารถหมุนตำแหน่งของไขควงและใช้งานในรูปแบบอเนกประสงค์ได้
SAWT3 / WT13 / WT13APSAWT3 / WT13 / WT13AP
  • ฐานจักรสำหรับเพิ่มพื้นที่ในการเย็บ
    เหมาะสำหรับการวัดผ้าและการจัดการระหว่างการเย็บและการควิ้ลท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น