รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ชุดตลับหมึก

PC-401PC-401
  • ประมาณ 144 หน้า กระดาษขนาด A4
PC-402RFPC-402RF
  • 2 ม้วนริบบิ้นชนิดรีฟิล สำหรับ PC-401/PC-501
  • ประมาณ 144 หน้า ขนาด A4 / การเติมหมึกแต่ละครั้ง