DCP-145C

Podręczniki

Podręczniki

Język

Informacje

  • Aplikacja ScanViewer będzie niedostępna do pobrania ze sklepu App Store od 30 września 2016. Dodatkowo, z końcem paździenika 2016 nie będzie równie dostępny Przewodnik aplikacji Brother ScanViewer.