Ondersteuning en downloads

BRAdmin Professional 3.x

Web BRAdmin-beveiliging

De Web BRAdmin-software biedt drie beveiligingsopties waarmee het mogelijk is het aantal gebruikers dat toegang kan krijgen tot de Web BRAdmin-server of het aantal gebruikers dat apparaten kan beheren te beperken.

Met Web BRAdmin is het mogelijk om het volgende te doen:

  1. De toegang tot de Web BRAdmin-server beperken op basis van het IP-adres, zodat het moeilijker wordt om verbinding te maken met de Web BRAdmin-server. Klik hier voor meer informatie.
  2. Het poortnummer van de Web BRAdmin-server wijzigen waardoor het onmogelijk wordt toegang te krijgen tot de Web BRAdmin-server. Klik hier voor meer informatie.
  3. De instellingen van de Web BRAdmin-server wijzigen om te voorkomen dat gebruikers met toegang tot de Web BRAdmin-server de apparaatconfiguratie of andere configuratie-instellingen van Web BRAdmin kunnen wijzigen.

De meest elementaire beveiligingsconfiguratie binnen de Web BRAdmin-software stelt de systeembeheerder in staat te configureren wie toegang kan krijgen tot specifieke functies binnen de Web BRAdmin-software. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde functies van de software te blokkeren om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers belangrijke apparaatinstellingen wijzigen.

Als u wilt weten hoe u de beveiligingsinstellingen voor Web BRAdmin moet configureren, raadpleegt u de volgende informatie:

  1. Ga naar de startpagina van Web BRAdmin en klik op de knop "Preferences" (Voorkeuren).
  2. Het scherm "Administrator Access Setting" (Toegangsinstelling voor beheerder) wordt weergegeven. Geef nu op welke optie u wilt inschakelen. In dit voorbeeld hebben we beveiliging ingeschakeld voor: "Create Filters" (Filters maken), "Configure Administrator Access" (Beheerderstoegang configureren), "Device Settings" (Apparaatinstellingen).

Wat betekenen de instellingen "Access Password" (Toegangswachtwoord)?

Column Edit (Kolom bewerken)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, kolomweergaven maken of bewerken.

Create Filter (Filter maken)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, kolomweergaven maken of bewerken. Klik hier voor meer informatie over het maken van een filter.

Configure Agent (Agent configureren)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, agentinstellingen configureren.

Configure Discovery (Detectie configureren)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, detectie-instellingen configureren.

Configure Logging (Logboeken configureren)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, logboekinstellingen voor taken configureren.

Schedule Setting (Planning instellen)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, planningsinstellingen voor taken configureren.

Configure Notification (Melding configureren)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, instellingen voor meldingen via e-mail configureren.

Configure Internet Access (Proxy) (Internettoegang (proxy) configureren)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, configuratie-instellingen voor internet uitvoeren.

Configure Administrator Access (Beheerderstoegang configureren) - Dit scherm
Als u deze optie inschakelt, hebben alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, toegang tot dit scherm. Wij adviseren over het algemeen deze optie in te schakelen.

Device Setting (Apparaatinstelling)
Als u deze optie inschakelt, kunnen alleen gebruikers die het beheerderswachtwoord weten, configuratie-instellingen voor een apparaat uitvoeren.