Support & nerladdningar

SSL-kommunikation

D: Så här får du en CA-server att utfärda ett certifikat

När du har skapat och hämtat en "CSR", gör så att CA-servern utfärdar ett certifikat.

Följ instruktionerna nedan.

 1. Skicka en "CSR" till en CA-server

  1. Skriv http://server_ip_address/Certsrv i din webbläsare för att öppna en CA-server. (server_ip_address är en CA-servers IP-adress.)
   T.ex. http://192.168.1.4/ (om en CA-servers IP-adress är 192.168.1.4.)
  2. Ange ditt ID och lösenord.
   ID: Administrator
   Lösenord: Ordet som du konfigurerade i instruktionen A-I-9.
  3. Klicka på Request a certificate.
   Välj ett aktivitetsfönster
  4. Klicka på advanced certificate request.
   Fönstret Request a Certificate
  5. Klicka på Submit a certificate request by using....
   Fönstret Advanced Certificate Request
  6. Överför en CSR. Dett finns två sätt att överföra en CSR som du sparar i instruktionen C-II-2.

   1. Klistra in meningarna i textrutan i Saved Request.
   2. Överföra en fil från den rätta mappen genom att klicka på Browse for a file to insert välj sedan den fil som du vill överföra.

    OBS:
    Om dialogrutan inte visas när du klickar på en länk för att överföra en CSR, se instruktion D-I-6-1 (klistra in meningar).
    Överför ett CSR-fönster
  7. Välj Web server i rullgardinsmenyn i Certificate Template.
   Välj fönstret Certificate Template
  8. Klicka på Skicka.
 2. Hämta ett certifikat från en CA-server

  1. När du har skickat en CSR, visas fönstret för hämtning av ett certifikat. Markera Base 64 encoded.
   Fönster Certificate Issued
  2. Klicka på Download certificate för att spara ett certifikat i rätt mapp i din klientdator.
   Fönster Download Certificate

När alla ovanstående instruktioner har avslutats, gå vidare till nästa steg, E. Så här installerar du ett certifikat i en Brother-skrivarserver.