Support & nerladdningar

SSL-kommunikation

E: Så här installerar du ett certifikat i en Brother-skrivarserver

När CA-servern har utfärdat ett certifikat, installera det på Brother-skrivarservern.

Följ instruktionerna nedan.

 1. Skriv http://printer_ip_address/ i din webbläsare för att få åtkomst till Brother-skrivarserver. (printer_ip_address är Brother-skrivarserverns IP-adress.)
  T.ex. http://192.168.1.2 (om Brother-skrivarserverns IP-adress är 192.168.1.2.)
 2. Klicka på Network Configuration.
  Skrivarserverns hemsida
 3. Ange ditt användarnamn och lösenord.
  Användarnamn : "admin"
  Lösenord : "access" som har konfigurerats som ett standardlösenord.
  Fönstret Printer Config
 4. Klicka på OK.
 5. Klicka på Configure Certificate.
  Fönstret Network Configuration
 6. Klicka på Install Certificate.
  Fönstret Configure Certificate
 7. Klicka på Skicka.
 8. Överför ett certifikat till Brother-skrivarservern genom att klicka på Bläddra och öppna en mapp där du sparar ett certifikat i instruktionen D-II-2.
 9. Klicka på Skicka.

När ovanstående instruktioner har avslutats, gå vidare till nästa steg, F. Så här markerar du kryssrutan för inställningar för säkerhetsprotokoll (rekommenderas).