Support & nerladdningar

SSL-kommunikation

Välj språk

Så här konfigurerar du ett certifikat som har utfärdats av Windows Server® 2003/2008 Enterprise Certification Authorities

För att kunna använda SSL-kommunikation i Brother-skrivarservern*1 krävs certifikatinställningar. Efter avslutning av alla inställningar nedan från A till F i alfabetisk ordning har du åtkomst till Brother-skrivarservern via SSL-kommunikation.

OBS:
Skrivarinställningarna varierar beroende på omgivningen som din dator används i, och dessa instruktioner belyser ett exempel. Därför föreslår vi att du konfigurerar dem korrekt i din dator.

  1. Så här installerar du en Enterprise CA *2-funktion på en CA-server och konfigurerar CA-serverinställningarna
    > Windows Server® 2003
    > Windows Server® 2008
  2. Så här hämtar du ett certifikat och installerar det på din klientdator
  3. Så här skapar du och hämtar en "CSR"
  4. Så här får du en CA-server att utfärda ett certifikat
  5. Så här installerar du ett certifikat i Brother-skrivarservern
  6. Så här markerar du kryssrutan för inställningar för säkerhetsprotokoll (rekommenderas)

*1 Brother-skrivarserver:
Brother-skrivarserver är din skrivare. Du kan använda din skrivare som en skrivarserver.

*2 CA (certifieringsorgan):
CA är en organisation som utfärdar digitala certifikat (i synnerhet X.509-certifikat), och styrker sambandet mellan dataposterna i ett certifikat.