Support & nerladdningar

SSL-kommunikation

B: Så här hämtar du ett certifikat och installerar det på din klientdator

När en Active Directory® har installerats och CA-serverinställningarna har konfigurerats, installera ett certifikat på din klientdator. I detta avsnitt används Windows® XP som en klientdator.

Brother stöder följande certifikat:

 • Självsignerat certifikat
 • Ett certifikat från en CA-server
I detta avsnitt används ett certifikat från en CA-server som ett certifikat.

Följ instruktionerna nedan.

 1. Nedladdning av ett certifikat

  1. Skriv http://server_ip_address/Certsrv i din webbläsare för att öppna en CA-server. (server_ip_address är en CA-servers IP-adress.)
   T.ex. http://192.168.1.4/ (om en CA-servers IP-adress är 192.168.1.4.)
  2. Ange ditt ID och lösenord.
   ID: Administrator
   Lösenord: Ordet som du konfigurerade i instruktionen A-I-9.

   OBS:
   Glöm inte ditt ID och lösenord. Du måste ange dem varje gång du ska ha åtkomst till en CA-server.
  3. Klicka på Hämta ett certifikat, en kedja eller en lista över återkallade certifikat från en certifikatutfärdare.
   Välj ett aktivitetsfönster
  4. Markera DER i Encoding method och klicka på Download CA certificate.
   Markera fönstret Check Encoding method
  5. Fönstret för nedladdning av certifikat visas. Ladda ner ett certifikat i rätt mapp i din klientdator.
 2. Installera ett certifikat på din klientdator

  1. Dubbelklicka på en nerladdad fil i instruktionen B-I-5. "certnew.cer" är konfigurerad som standardnamn på filen.
  2. När fönstret Certifikatinformation visas, klicka på Install Certificate.
   Fönstret certifikatinformation
  3. guiden Importera certifikat visas och klicka på Nästa.
   Fönstret guiden Importera certifikat
  4. Markera Placera alla certifikat i nedanstående arkiv, och klicka på Bläddra....
   Fönstret Certificate Store
  5. Fönstret Select Certificate Store visas. Välj Trusted Root Certification Authorities och klicka på OK.
   Välj fönstret Certificate Store
  6. Klicka på Nästa.
  7. Klicka på Avsluta.
  8. En säkerhetsvarning visas och klicka på Ja.
  9. En dialogruta Successful visas och klicka på OK.
  10. Stäng guiden Importera certifikat.

När alla ovanstående instruktioner har avslutats, gå vidare till nästa steg, C. Så här skapar du och laddar ner en "CSR".