Support & nerladdningar

SSL-kommunikation

C: Så här skapar du och hämtar en "CSR"

Efter hämtning av ett certifikat och installation på din klientdator, skapa en CSR för att be om ett certifikat, och hämta det.

Följ instruktionerna nedan.

 1. Skapa ett "CSR"

  1. Skriv http://printer_ip_address/ i din webbläsare för att nå Brother-skrivarservern. (printer_ip_address är Brother-skrivarserverns IP-adress.)
   T.ex. http://192.168.1.2/ (om Brother-skrivarserverns IP-address är 192.168.1.2.)
  2. Klicka på Network Configuration.
   Skrivarserverns hemsida
  3. Ange ditt användarnamn och lösenord.
   Användarnamn: "admin"
   Lösenord: "access" som har konfigurerats som ett standardlösenord.
   Fönstret Printer Config
  4. Klicka på OK.
  5. Klicka på Configure Certificate.
   Fönstret Network Configuration
  6. Klicka på Create CSR.
   Fönstret Configure Certificate
  7. Ange nätverksnamn och annan information som organisation, organisationsenhet o.s.v.
   Fönstret Create CSR
   OBS:
   • Om ditt nätverksnamn och identifierare inte stämmer överens kan en Säkerhetsvarning visas när Brother-skrivarservern ska öppnas via SSL-kommunikation.
   • Du behöver inte ange information som organisation, organisationsenhet o.s.v. om du inte vill.
   • Längden på nätverksnamnet är mindre än 64 bytes. Ange en identifierare exempelvis en IP-adress, ett värdnamn eller domännamn för användning när Brother-skrivarservern öppnas via SSL-kommunikation.

    Om du öppnar Brother-skrivarservern, https://192.168.0.110, med webbaserad hantering, använd dess IP-adress som nätverks namn.

    Om du öppnar Brother-skrivarservern, https://www.printer01.com, med webbaserad hantering, använd dess URL, www.printer01.com, som nätverks namn.
  8. Klicka på Skicka.
 2. Hämta en "CSR"

  En CSR visas i din klientdator och spara som en CSR. Det finns två sätt att spara en CSR.

  1. Spara meningarna i Urklipp med kopiera och klistra in.
  2. Spara en CSR i rätt mapp i din klientdator genom att klicka på Spara. Om dialogrutan för hämtning av en CSR inte visas och en säkerhetsvarning visas överst i fönstret, klicka på Bar och spara en CSR i dialogrutan.
   CSR-fönster

När alla ovanstående instruktioner har avslutats, gå vidare till nästa steg, D. Så här kan CA-servern utfärda ett certifikat.