Support & nerladdningar

SSL-kommunikation

A: Så här installerar du funktionen Enterprise CA i en CA-server och konfigurerar inställningarna för CA-servern i Windows Server® 2008

Innan du använder en Enterprise CA-funktion i en CA-server via en webbläsare, ska du installera ett certifikat och konfigurera CA-serverinställningarna. I detta avsnitt används Windows Server® 2008 som en CA-server.

Följ instruktionerna nedan.

 1. Installera Active Directory®
  1. Klicka på Start => Administrative Tools (administrativa verktyg) => Server Manager (serverhanterare).
  2. Fönstret Server Manager (serverhanterare) visas. Klicka på Roles (roller) och sedan på Add Roles (lägg till roller).
   SSL
  3. Välj Server Roles (serverroller) och markera sedan kryssrutan Active Directory Domain Services (domäntjänster i Active Directory). Klicka på Next (nästa).
   SSL
  4. Klicka på Next (nästa) och installationen startar.
   SSL
  5. Klicka på Install (installera).
   SSL
  6. Klicka på Close this wizard and launch the Active Directory Domain Services Installation Wizard (dcpromo.exe) (Stäng den här guiden och starta installationsguiden för domäntjänster i Active Directory).
   SSL
  7. Active Directory Domain Services Installation Wizard (installationsguiden för domäntjänster i Active Directory) startar. Klicka på Next (nästa) tills fönstret Choose a Deployment Configuration (välj en konfiguration för distribution) visas.
  8. Välj Create a new domain in a new forest (skapa en ny domän i en ny skog) och klicka på Next (nästa).
   SSL
  9. Ange rotdomän för skogen.
   SSL
  10. Välj Forest functional level (funktionsnivå för skog) och klicka på Next (nästa).
   SSL
  11. Klicka på Next (nästa) tills fönstret Directory Services Restore Mode Administrator Password (administratörslösenord för återställningsläge i Directory Services) visas.
  12. Ange ett lösenord som du vill använda när du använder en CA-funktion.
  13. Klicka på Next (nästa) eller Finish (avsluta) tills guiden stängs.
  14. När guiden har avslutats måste en CA-server startas om. Klicka på Restart Now (starta om nu).
   SSL

 2. Installera IIS (Internet Information Services) och en certifikatstjänst
  1. Klicka på Start => Administrative Tools (administrativa verktyg) => Server Manager (serverhanterare).
  2. Fönstret Server Manager (serverhanterare) visas. Klicka på Roles (roller) och sedan på Add Roles (lägg till roller).
   SSL
  3. Klicka på Server Roles (serverroller) och markera sedan kryssrutan Active Directory Certificate Services (certifikatstjänster i Active Directory), därefter klickar du på Next (nästa).
   SSL
  4. Klicka på Next (nästa).
   SSL
  5. Markera Certification Authority Web Environment (webbmiljö för certifikatsbehörighet) och klicka på Next (nästa).
   SSL
  6. Klicka på Add Required Role Services (lägg till nödvändiga rolltjänster).
   SSL
  7. Klicka på Next (nästa).
  8. Välj alternativet Enterprise (företag) och klicka på Next (nästa).
   SSL
  9. Välj Root CA (rot-CA) och klicka på Next (nästa).
   SSL
  10. Klicka på Next (nästa) tills fönstret Configure CA Name (konfigurera CA-namn) visas.
  11. Ange ett unikt namn i Common name for this CA (gemensamt namn för denna CA).
   SSL
  12. Klicka på Next (nästa) eller Install (Installera) tills guiden avslutas.
  13. Installationen startar. När den avslutas visas följande fönster. Klicka på Close (stäng).
   SSL

När du har följt alla instruktioner ovan går du vidare till steg B. Så här hämtar du ett certifikat och installerar det på din klientdator.