Support & nerladdningar

SSL-kommunikation

A: Så här installerar du en Enterprise CA-funktion i en CA-server och konfigurerar CA-serverinställningarna

Innan du använder en Enterprise CA-funktion i en CA-server via en webbläsare, installera ett certifikat och konfigurera CA-serverinställningarna. I detta avsnitt används Windows Server® 2003 som en CA-server.

Följ instruktionerna nedan.

 1. Installera Active Directory®

  Före installation:
  • Konfigurera DNS-serverinställningarna i en CA-server.
  • Ta fram CD-skivan för ditt operativsystem eftersom den krävs när du installerar Active directory®.
  1. Klicka på Start => Program => Tillbehör => Kommandotolken.
  2. Skriv följande:
   >dcpromo
   kommandotolkens fönster
  3. Tryck på Enter-tangenten.
  4. Guiden Installera Active Directory startar. Klicka på Nästa tills fönstret för Namn på ny domän visas.
  5. Skriv in ett namn på ny domän i Den nya domänens fullständiga DNS-namn.
   Fönster för namn på ny domän
  6. Klicka på Nästa flera gånger tills fönstret Diagnostik för DNS-registrering visas.
  7. Markera Install and configure the DNS server on this computer... och klicka på Nästa.
   Fönstret Diagnostik för DNS-registrering
  8. Klicka på Nästa tills fönstret Directory Services Restore Mode Administrator Password visas.
  9. Ange ett lösenord som du vill använda när du använder funktionen CA.
  10. Klicka på Nästa eller Avsluta tills guiden avslutas.
  11. När guiden har avslutats kräver en CA-server omstart. Klicka på Starta om nu.
   fönstret omstart

 2. Installera IIS (Internet Information Services) och ett Certificate Service

  1. Klicka på Start => Kontrollpanelen => Lägg till/ta bort program.
   Fönstret Lägg till/ta bort program
  2. Fönstret Lägg till/ta bort program visas. Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter till vänster.
  3. Guiden Windows-komponenter visas. Markera kryssrutan för Programserver och Certifikattjänster och klicka på Nästa.
   Fönstret Windows-komponenter
  4. Fönstret Certifikatutfärdartyp visas. Markera Företagets rotcerifikatutfärdare och klicka på Nästa.
   Fönster Certifikatutfärdartyp
  5. Fönstret Identifieringsinformation för certifikatutfärdare visas. Ange ett unikt namn i Common name for this CA. T.ex.. Brother Test CA.
   Fönstret Identifierings information för certifikatutfärdare
  6. Klicka på Nästa eller Ja tills guiden försvinner.

När alla instruktioner ovan har avslutats, gå vidare till steg B. Så här hämtar du ett certifikat och installerar det på din klientdator.