Kundestøtte og nedlasting

SSL-kommunikasjon

Velg ønsket språk

Slik konfigurerer du et sertifikat som er utstedt av Windows Server® 2003/2008 Enterprise Certification Authorities

Du må angi sertifikatinnstillinger hvis du vil bruke SSL-kommunikasjon med Brother-utskriftsserveren*1. Når du har fullført alle innstillingene nedenfor fra A til F i alfabetisk rekkefølge, kan du få tilgang til Brother-utskriftsserveren via SSL-kommunikasjon.

MERK:
Utskriftsinnstillinger varierer avhengig av hvilket miljø datamaskinen brukes i, og instruksjonene nedenfor viser bare ett eksempel. Det anbefales derfor at du konfigurerer dem på riktig måte på datamaskinen.

  1. Slik installerer du en Enterprise CA *2-funksjon på en CA-server og konfigurerer innstillingene for CA-serveren
    > Windows Server® 2003
    > Windows Server® 2008
  2. Slik laster du ned et sertifikat og installerer det på klientdatamaskinen
  3. Slik oppretter og laster du ned en "CSR"
  4. Slik får du en CA-server til å utstede et sertifikat
  5. Slik installerer du et sertifikat på Brother-utskriftsserveren
  6. Slik merker du av for de usikre protokollinnstillingene (anbefales)

*1 Brother-utskriftsserver:
Brother-utskriftsserver er skriveren din. Du kan bruke skriveren som utskriftsserver.

*2 Sertifiseringsorgan (CA):
Et sertifiseringsorgan (CA) er en instans som utsteder digitale sertifikater (spesielt X.509-sertifikater), og som innestår for forbindelsen mellom dataelementene i et sertifikat.

Kundestøtte og nedlasting