Tuki ja ladattavat tiedostot

SSL-yhteys

Valitse kieli

Windows Server® 2003/2008 Enterprise Certification Authorityn myöntämän sertifikaatin konfigurointi

SSL-tiedonsiirto Brother-tulostinpalvelimeen*1 vaatii sertifikaatin asetusten määrittämistä. Kun kaikki alla olevilla sivuilla A - F esitetyt asetukset on tehty annetussa järjestyksessä, voit käyttää SSL-protokollaa tiedonsiirrossa Brother-tulostinpalvelimeen.

HUOM:
Tulostusasetukset riippuvat käytetystä verkkoympäristöstä. Näissä ohjeissa esitetään yksi mahdollinen esimerkkikonfiguraatio. Määritä asetukset tietokoneesi käyttöympäristön mukaan.

  1. Enterprise CA*2 -toiminnon asentaminen CA-palvelimeen ja CA-palvelimen asetusten konfigurointi
    > Windows Server® 2003
    > Windows Server® 2008
  2. Sertifikaatin lataaminen ja asentaminen asiakaskoneeseen
  3. CSR:in luonti ja lataaminen
  4. Kuinka CA-palvelinta pyydetään lähettämään sertifikaatti
  5. Kuinka sertifikaatti asennetaan Brother-tulostinpalvelimeen
  6. Turvattomien protokollien asetusten valintaruudun valinta (suositeltu asetus)

*1 Brother-tulostinpalvelin:
Brother-tulostinpalvelin on sinun tulostimesi. Tulostimesi verkkokortti toimii tulostinpalvelimena.

*2 CA (Certificate Authority):
CA on laitos, joka jakaa digitaalisia sertifikaatteja (erityisesti X.509-sertifikaatteja) ja takaa verkkolaitteiden välisen tiedonsiirron oikeellisuuden sertifikaatin avulla.