Support og downloads

SSL-kommunikation

Vælg sprog

Sådan konfigureres et certifikat udstedt af en Windows Server® 2003/2008 Enterprise Certification Authorities

Hvis du vil bruge SSL-kommunikation i Brother-printernetværkskortet*1, kræves der certifikatindstillinger. Når du har udført alle indstillingerne nedenfor fra A til F i alfabetet, kan du få adgang til Brother-printernetværkskortet ved hjælp af SSL-kommunikation.

BEMÆRK:
Printerindstillingerne er forskellige afhængigt at det miljø, hvori du bruger din pc, og disse instruktioner er et eksempel. Derfor foreslås at du konfigurerer dem rigtigt til din pc.

  1. Sådan installeres en Enterprise CA*2-funktion i en CA-server, og sådan konfigureres CA-serverindstillingerne
    > Windows Server® 2003
    > Windows Server® 2008
  2. Sådan downloades og installeres et certifikat på din klient pc
  3. Sådan oprettes og downloades en "CSR"
  4. Sådan får du en CA-server til at udstede et certifikat
  5. Sådan installeres et certifikat i Brother-printernetkortet
  6. Sådan markeres afkrydsningsfeltet for indstillingerne til usikkerhedsprotokollen (anbefales)

*1 Brother-printernetværkskort:
Brother-printernetværkskortet er din printer. Du kan bruge din printer som et printernetværkskort.

*2 CA (Certificate Authority):
En CA er en enhed, der udsteder digitale certifikater (specielt X.509-certifikater) og garanterer for bindingen mellem dataene i certifikatet.