Support & nerladdningar

Säker utskrift

Välj språk

Du tar väl hand om din värdefullaste information. Men är du säker på att det inte finns några säkerhetsluckor när det gäller utskriften via nätverket. Det är här som säkerhetsåtgärderna kan brista, och skyddade dokument plötsligt blir tillgängliga för obehörig personal.

Kan du försäkra dig om att informationen stannar i säkra händer, exempelvis när den ligger och väntar i skrivarens utmatningsfack? Vad händer om viktiga dokument kommer på avvägar och blandas ihop med andra mindre viktiga utskriftsjobb?

Om du inte skyddar din utskrivna dokumentation kan konfidentiell information komma i fel händer och läsas, kopieras eller manipuleras och därmed utgöra ett stort hot mot din företagssäkerhet och konkurrenskraft.

Brothers lösning är enkel och effektiv. Med vår möjlighet att skriva ut säkra dokument kan du skydda informationen genom hela utskriftsprocessen, spåra dokument från det ögonblick utskriftsknappen trycks in till dokumentet kommer fram i rätta händer. Så här görs utskriftsprocessen säker.

Hur fungerar det?

Det börjar med att säkra utskriftsjobb lagras i skrivarens RAMDISK eller på ett valfritt HDD**- eller CompactFlash-minneskort. Varje jobb får ett användarnamn, dokumentnamn och unik pinkod. Bara personal med denna information och med korrekt pinkod kan skriva ut dokumentet.

Praktisk tillgänglighet är en annan styrka. Att nå de lagrade utskriftsjobben är enkelt tack vare LCD-panelen som möjliggör lätt navigation mellan dokumenten. Som ett alternativ kan en standard webbläsare användas för att hantera innehållet på RAMDISK, HDD-** eller CompactFlash-minneskort. Åter igen är det bara personal med korrekt användarnamn, dokumentnamn och pinkod som har tillgång som har åtkomst till informationen.

När utskriften är klar raderas det säkra dokumentet permanent från skrivarens RAMDISK, HDD- eller CompactFlash-minneskortet.

Med Brother säker utskrift är di värdefulla information alltid i säkra händer.

Ange dokument som ska skrivas ut Ange pinkod Utskrivet dokument