Support & nerladdningar

IPv6

Brother IPv4/IPv6 protokollstöd

Funktioner Motsvarande protokoll, funktioner IPv4 IPv6
Adressinställning RARP
BOOTP
DHCP
APIPA (Auto IP)
Link-Local-adresser
Stateless Autokonfiguration
Static
Namnupplösning WINS/NetBIOS
DNS-resolver
Utskrift LPD (LPR)
Custom Raw Port/ Port9100
SMB Print (NetBIOS over IP/NetBEUI)
IPP
FTP (server)
mDNS
Hantering TELNET
HTTP (Webbaserad hantering)
SNMPv1
FTP/TFTP (firmware-uppdatering)

* På grund av begränsningar i operativsystemet Windows kan du inte skapa en skrivarport genom att använda IPv6 adressen.