Support & nerladdningar

IPv6

Hur du får programvaran för Brother Statusövervakning att fungera tillsammans med IPv6.

Programvaran för Brother Statusövervakning som medföljer maskinen är gjord för att fungera med IPv4 standardprotokoll. Om du arbetar i en IPv6-miljö måste du aktivera IPv6 i din programvara för Brother Statusövervakning.

Gör följande för att kunna göra det:

  1. Ladda ner Brother IPv6-inställningarna (IPv6-inställningsverktyg).
  2. Installera inställningsverktyget för Brother IPv6 på din PC, och starta verktyget från Startmenyn.
  3. Kryssa i "Aktivera" för att aktivera IPv6. Kryssa i "Prioritet på IPv6-adress". När detta alternativ har aktiverats kommer programmet Statusövervakare att börja använda IPv6-protokollet.

Miljökrav:

Inställningsverktyget IPv6 fungerar om du kör Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller senare. IPv6-protokollet på din Windows XP SP2 PC måste aktiveras.