Jeżeli podręcznik HTML nie otworzył się automatycznie, kliknij tutaj, aby go otworzyć.

Jeżeli podręcznik HTML otworzył się automatycznie, kliknij tutaj, aby zamknąć to okno.

W celu skorzystania tego Podręcznika Użytkownika zalecamy używać następujących wersji przeglądarek sieci Web (WWW):

Prosimy także upewnić się, czy język Javascript jest zawsze dostępny w którejkolwiek przeglądarce, której używasz.
Rekomendujemy skorzystać z ulepszonej wersji Safari™ 1.2 lub zawansowanego języka, umożliwiającego Javasrcipt.

Microsoft Internet Explorer 6.0 jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation.
Firebox jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Mozilla Foundation.
Safari jest znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc.