Това Онлайн Ръководство за потребителя предоставя само основна информация за устройството на Български език.
За по-подробна информация относно функциите, моля, проверете версията на Английски език на Онлайн Ръководство за потребителя (Online User's Guide).

Препоръчваме да използвате една от следните версии на браузъра:
Windows®: Internet Explorer® 11, Google Chrome, Mozilla® Firefox®*
Mac: Safari 10.0*
iOS 10: Safari 10.0
Android 6.0/7.0: Chrome
*Моля, уверете се, че JavaScript и CSS са активирани, без оглед на това кой браузър използвате.

OK