Säkerhetsprotokoll

Brother-skrivarservern har stöd för följande säkerhetsprotokoll.
Obs Obs
Information om att konfigurera protokollinställningarna finns i Ändra inställningarna för skrivar-/skannerservern med webbaserad hantering (webbläsare).

SSL (Secure Socket Layer)/TLS (Transport Layer Security)

Dessa säkerhetsprotokoll för kommunikation krypterar data för att förhindra säkerhetsrisker.

Webbserver (HTTPS)

Internetprotokollet som Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) använder är SSL.

IPPS

Utskriftsprotokollet som Internet Printing Protocol (IPP Version 1.0) använder är SSL.

SNMPv3

SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) tillhandahåller användarverifiering och datakryptering för säker hantering av nätverksenheter.