14 Güvenlik özellikleri

Genel Bakış

Günümüz dünyasında ağınız ve üzerinde dolaşan verileriniz için bir çok güvenlik tehdidi vardır. Brother makineniz günümüzde kullanılan bazı en son ağ güvenliği ve şifreleme protokollerini kullanmaktadır. Bu ağ özellikleri, verilerinizi korumaya ve makinenize yetkisiz erişimleri önlemeye yardımcı olmak için genel ağ güvenlik planınızla birlikte kullanılabilir. Bu bölümde, desteklenen çeşitli güvenlik protokolleri ve nasıl yapılandırılacakları anlatılmaktadır.

Güvenlik terimleri

CA (Sertifika Yetkilisi)
CA, dijital sertifikalar yayınlayan (özellikle X.509 sertifikaları) ve veri öğeleri arasındaki bağlama için sertifikada garanti veren bir tüzel kişidir.
CSR (Sertifika İmza İsteği)
CSR, sertifika yayınlama başvurusu için başvuran tarafından CA’ya gönderilen iletidir. CSR, başvuranı tanımlayan bilgiler, başvuran tarafından oluşturulan ortak anahtar ve başvuranın dijital imzasını içerir.
Sertifika
Sertifika, ortak anahtarla kimliği birleştiren bilgilerdir. Sertifika, bir kişiye ait ortak anahtarı doğrulamak için kullanılabilir. Biçim x.509 standardıyla tanımlanır.
Dijital imza
Dijital imza, şifreleme algoritmasıyla hesaplanan ve veriyi alan herhangi birinin verinin kaynağını ve bütünlüğünü doğrulamak için imzayı kullanabilmesi için veri nesnesine eklenen bir değerdir.
Ortak anahtarlı şifreleme sistemi
Ortak anahtarlı şifreleme sistemi, algoritmaların bir çift anahtar (ortak anahtar ve özel anahtar) kullandığı ve algoritmanın farklı adımları için farklı çift bileşeni kullandığı modern bir şifreleme dalıdır.
Paylaşılan anahtarlı şifreleme sistemi
Paylaşılan anahtarlı şifreleme sistemi, algoritmanın iki farklı adımı için aynı anahtarı kullanan (şifreleme ve şifre çözme gibi) algoritmalar içeren bir şifreleme dalıdır.