İnternet faksıyla ilgili önemli bilgiler

LAN sistemindeki İnternet faksı iletişimi temel olarak E-posta ile iletişimle aynıdır, ancak faks iletişimden farkı standart telefon hatlarını kullanmasıdır. İnternet faksı kullanmayla ilgili önemli bilgiler aşağıdadır:
Alıcı konumu, LAN sistemi yapısı ve devrenin ne kadar meşgul olduğu (İnternet gibi) gibi faktörler sistemin hata postasını geri göndermesini geciktirebilir. (normalde 20 sn - 30 sn).
İnternetten aktarım durumunda, düşük güvenlik seviyesinden dolayı gizli belgeleri göndermek için standart telefon hatlarını kullanmanızı öneririz.
Alıcının posta sistemi MIME biçimiyle uyumlu değilse, belgeyi alıcıya gönderemezsiniz. Alıcının sunucusuna bağlı olarak, hata postasının geri gönderilmediği bazı durumlar olabilir.
Belgenin görüntü verileri boyutu çok büyükse, başarısız gönderme olasılığı olabilir.
Aldığınız İnternet postasının yazı tipi veya karakter boyutunu değiştiremezsiniz.