เฉพาะข้อมูลเบื้องต้นในคู่มือผู้ใช้ออนไลน์นี้เท่านั้นที่เป็นภาษาไทย
โปรดอ้างอิงถึงคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ภาษาอังกฤษ(Online User's Guide) เพื่อดูขั้นตอนสำหรับคุณสมบัติอื่นๆ
เราแนะนำให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่มีเวอร์ชั่นดังต่อไปนี้
Windows: Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla® Firefox®*
Mac: Safari 10.0*
iOS 10: Safari 10.0
Android 6.0/7.0: Google Chrome
*โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า JavaScript และ CSS ทำงาน ไม่ว่าคุณจะใช้เบราว์เซอร์ใด

ยืนยัน