Zalecamy korzystanie z następujących wersji przeglądarek WWW:
Windows®: Internet Explorer® 8/9/10/11, Mozilla®, Firefox®*
Macintosh: Safari 5.1/6*
*Niezależnie od używanej przeglądarki należy się upewnić, że włączona jest obsługa JavaScript i CSS.

OK