Vi anbefaler at du bruker én av følgende versjoner av nettlesere:
Windows®: Internet Explorer® 8/9/10/11, Mozilla®, Firefox®*
Macintosh: Safari 5.1/6*
iOS 8: Safari 8.0
Android 4.0: Browser Ver. 4.0
*Sørg for at JavaScript og CSS er aktivert, uavhengig av hvilken nettleser du bruker.

OK