Support & nerladdningar

BRAdmin Professional

Välj språk

Programvaran Brother BRAdmin Professional är ett managementverktyg som kan hantera nätverksanslutna Brother-produkter. Den kan också användas för att visa status för andra SNMP-kompatibla utskriftsenheter för nätverk.

Den senaste versionen av BRAdmin Professional kan hämtas från Brother Solutions Center genom att bläddra till sidan med hämtningsbara filer för din Brother-modell (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Funktioner i BRAdmin Professional

 1. Visa och ändra information om skrivare och skrivarservrar

  Med BRAdmin Professional kan du visa användbar information, t.ex. sidräkning och serienummer, eller ändra pappersstorleken. Anslut bara till enheten via BRAdmin Professional och ändra önskade alternativ.

 2. Visa andra SNMP-kompatibla skrivare eller FAX/DCP/MFC-maskiner

  Om det finns andra SNMP-kompatibla skrivare eller FAX/DCP/MFC-maskiner i nätverket som har stöd för SNMP-protokollet, kan BRAdmin Professional användas för att övervaka enheternas status och starta deras inbäddade webbservrar, om tillämpligt.

 3. Multiprotokollstöd

  Programvaran BRAdmin Professional kan köras på en Windows®-dator som har protokollen TCP/IP eller IPX/SPX.

  * IPX/SPX-protokollen kan inte användas med BRAdmin Professional i 64-bitars versionen av Windows®.

 4. Masskonfigurera skrivar- eller skrivarserverinställningar

  BRAdmin Professional kan användas för att masskonfigurera enhetsinställningar. Det innebär att BRAdmin Professional kan sända inställningar till en eller flera nätverksanslutna Brother-enheter om du har flera skrivare/FAX/DCP- eller MFC-maskiner som du vill konfigurera på samma sätt.

 5. Starta en webbsida

  Många Brother-skrivare/FAX/DCP/MFC-maskiner har inbäddade webbservrar som gör att administratören kan visa enheternas konfiguration och skrivarservern via en webbsida. För enheter med sådana funktioner kan BRAdmin Professional användas för att starta en webbläsare och automatiskt visa information om enheten.

 6. Organisera skrivarna i grupper

  Placera skrivare i bestämda grupper. Om du exempelvis har en försäljningsavdelning eller marknadsavdelning med egna skrivare, kan du använda BRAdmin Professional för att skapa försäljnings- och marknadsgrupper, och sedan placera motsvarande skrivare i sin egen unika grupp.

 7. Enkel åtkomst till den senaste produktinformationen

  Klicka på ikonen "Brother Solutions Center" överst till höger i fönstret om du vill ha mer information om skrivarens funktioner. I Brother Solutions Center finns en stor mängd produktinformation.

 8. Lätt uppgradering

  När den senaste filen med fast programvara har laddats ner från Solutions Centers webbsida kan programvaran BRAdmin Professional användas för att med en enkel åtgärd uppgradera en server eller en grupp av skrivarservrar.

 9. Avancerade ”Discovery”- avkänning
  * Det här är en ny funktion i BRAdmin Professional 3.x eller senare.

  Programvaran BRAdmin har stöd för följande avancerade metoder för att avkänna enheter:

  • "Agent"-kommunikation (programvaran BRAdmin kan kommunicera med "agent"-fjärrdatorer. "Agent"-datorerna samlar upp lokal enhetsinformation i nätverk med olika undernät som sedan överförs till BRAdmin Professional. Klicka här för att lära dig hur denna funktion konfigureras.
  • Inställningsläge för schema. Använd den schemalagda avkänningsmetoden om du vill att nya enheter ska avkännas vid speciella tidpunkter eller vissa dagar.
  • IP Unicast-inställningar gör att BRAdmin Professional kan hitta enheter som har en IP-adress i ett visst IP-intervall.
 10. E-postmeddelande
  * Det här är en ny funktion i BRAdmin Professional 3.x eller senare.

  Programvaran BRAdmin Professional övervakar status för nätverksanslutna Brother-enheter och andra SNMP-kompatibla enheter. Om det blir fel på en enhet kan programvaran BRAdmin Professional skicka e-post till olika användare och informera dem om problemet.

 11. Enhetsfunktionslogg
  * Det här är en ny funktion i BRAdmin Professional 3.x eller senare.

  Loggfunktionen i BRAdmin Professional gör att programvaran kan registrera användningen av Brother-enheter och andra SNMP-kompatibla enheter. Informationen sparas som en loggfil och kan öppnas i BRAdmin Professional för vidare analys.

 12. Övervakning av lokalt anslutna enheter (USB & Parallell)
  * Det här är en ny funktion i BRAdmin Professional 3.x eller senare när det används tillsammans med programmet BRPrint Auditor.

  Programvaran Print Auditor Client gör att du kan övervaka lokalt anslutna enheter som är anslutna till din dator via en USB- eller parallellport. Informationen överförs sedan till BRAdmin Professional. Det gör att administratören kan kontrollera t.ex. sidräkning, status för toner och trumma samt den fasta programvarans version. De lokalt anslutna enheterna kontrolleras vid vissa tidpunkter som anges i BRAdmin Professional.

  Klicka här för att ladda ned programvaran BRPrint Auditor.

  OBS: Installera inte programmet BRPrint Auditor (Auditor Client-program) på en dator där BRAdmin Professional 3.x eller senare har varit installerat.

Funktionerna som anges nedan stöds i BRAdmin Professional version 2.x, men inte i BRAdmin Professional 3.x eller senare. Om du vill använda funktionerna nedan, rekommenderar vi att du använder BRAdmin Professional 2.x som medföljde på produkt-cd:n utan att uppgradera till BRAdmin Professional 3.x.

 • Funktionen att ändra utskriftskö med NetWare-klientprogram
 • Alternativet Netware Quick Setup (endast för HL-4000CN och HL-4200CN)
 • Uppdateringsfunktionen för fast programvara (endast för NC-2200W)
 • Funktionen att ställa in adressboken med PC-FAX
 • Funktionen att placera enheten i datorns aktivitetsfält för statusövervakning