Végfelhasználói licencszerződés Brother szoftverhez
FONTOS – KÉRJÜK ALAPOSAN OLVASSA EL
Ez a végfelhasználói licencszerződés („EULA”) egy jogilag kötelező érvényű szerződés Ön és a Brother Industries, Ltd. („Brother”) között, mely azt szabályozza, hogyan használhatja Ön azt a Brother szoftvert (beleértve a kapcsolódó felhasználói kézikönyveket és elektronikus dokumentumokat, mint például a „súgót” és a „olvass el” fájlokat) (együttesen „SZOFTVER”), amely le lesz töltve erről a webhelyről az Ön számítógépére vagy hardverére. Ha elfogadja a jelen EULA kötelező érvényét, akkor letölthető a webhelyen rendelkezésre álló szoftvert az EULA feltételeinek megfelelően. Ha nem fogadja el az EULA feltételeit, akkor a Brother nem licenceli a SZOFTVERT az Ön számára. Ilyen esetben Önt nem jogosítja fel a Brother, és nem használhatja a SZOFTVERT.
Használati feltételek
1. Tulajdonjog

A SZOFTVERRE vonatkozó minden jog, tulajdonjog és érdekeltség a Brother vagy beszállítói licencadói tulajdonában van. Ön a következő 2. pontban szereplő korlátozásoknak megfelelően jogosult a SZOFTVER felhasználására. A jelen rendelkezés semmilyen esetben sem értelmezhető úgy, hogy az a SZOFTVERREL kapcsolatos szerzői jogok vagy más szellemi tulajdonjog a Brother által az Ön részére történő átruházását képezné.

2. A licenc rendelkezésre bocsátása
2.1   A Brother nem kizárólagos jogosultságot biztosít a SZOFTVER egy példányának számítógépen vagy más hardveren használatára.
2.2   A fenti 2.1 bekezdésben kifejezetten említett eseteket kivéve, a Brother nem bocsát az Ön rendelkezésére a SZOFTVERREL kapcsolatos semmilyen egyéb licencet. A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett eseteket kivéve tilos a SZOFTVERT vagy annak bármely részét (i) módosítani, (ii) visszafordítani, visszafejteni, szétbontani vagy felhasználni a SZOFTVERT származékos szoftverek létrehozásához, (iii) bérbe adni vagy lízingelni a SZOFTVERT, (iv) nyilvános letöltésre elérhetővé tenni.

3. GARANCIANYILATKOZAT

AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A SZOFTVER KÖZREBOCSÁTÁSA „JELEN ÁLLAPOTBAN” TÖRTÉNIK, BÁRMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, ILLETVE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL. A BROTHER KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT A KERESKEDELMI HASZNOSÍTHATÓSÁGRA, MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, HARMADIK FELEK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA, ILLETVE ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓAN.

4. A felelősség korlátozása

A BROTHER SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ ELMARADT NYERESÉG, ELVESZTETT ÜZLETI LEHETŐSÉG, ADATVESZTÉS, ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSA, VAGY MÁS KÖZVETETT, SPECIÁLIS, VÉLETLEN, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, AMELYEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HIÁNYÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉBŐL KÖVETKEZNEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK SZERZŐDÉSBŐL, SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL VAGY MÁS TEVÉKENYSÉGBŐL EREDNEK. A SZOFTVERT KIZÁRÓLAG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLHATJA. AMENNYIBEN A SZOFTVER HIBÁS, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKIG ÖN VISELI MINDEN SZERVIZ, JAVÍTÁS VAGY KORREKCIÓ KÖLTSÉGÉT, ÉS ÖN FELTÉTEL NÉLKÜL LEMOND MINDEN OLYAN JOGÁRÓL, AMELY ALAPJÁN FELLÉPHETNE A BROTHERREL SZEMBEN AZ EMLÍTETT HIBÁK KAPCSÁN. A fentiek sérelme nélkül a jelen feltételek nem irányulnak a fogyasztók olyan jogainak korlátozására, amelyekről a vonatkozó jogszabályok szerint nem mondhatnak le.

5. Kifejezés

A jelen EULA az Ön általi elfogadással lép hatályba, és hatályban marad, ameddig Ön át nem ruházza a SZOFTVERT, vagy nem szünteti meg annak használatát. Azonban a Brother az Ön előzetes értesítése nélkül felmondhatja a jelen EULA-t.

6. Adatvédelmi irányelvek

Tiszteletben tartjuk az adatai védelmét, és a személyes adatainak Brother által történő gyűjtése és használata a legutoljára kiadott Adatvédelmi irányelvek szerint történik, valamint az ilyen Adatvédelmi irányelvek összes feltétele része ennek az EULA-nak, és vonatkozik Önre az EULA feltételeivel együtt.

7. A szerződés joga

A jelen EULA-ra vonatkozóan a japán jog alkalmazandó. Amennyiben a jelen EULA bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, azok a rendelkezések az EULA többi rendelkezésétől függetlennek tekintendők, és ez nincs hatással az EULA egészére, illetve annak fennmaradó rendelkezéseire.

8. Exportszabályok

A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett eseteket kivéve tilos a SZOFTVERT, annak másolatait vagy változatait exportálni vagy reexportálni a licenc feltételei alapján.

9. Egyéb feltételek

Abban az esetben, ha Ön beleegyezett vagy elfogadott bármilyen feltételt, amelyet a Brother vagy bármilyen harmadik félként eljáró licenctulajdonos kínált („Kiegészítő feltételek”) a jelen EULA tárgyát képező SZOFTVER vonatkozásában, akkor a Kiegészítő feltételek megelőzik az EULA rendelkezéseit az esetleges ütközések esetén, és akkor is, ha az EULA nem tartalmaz alkalmazható vagy vonatkozó rendelkezést.