Brother-ohjelmiston käyttöoikeussopimus
TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI
Tämä Käyttöoikeussopimus (”EULA”) on käyttäjän ja Brother Industries, Ltd:n (”Brother”) välillä solmittu juridinen sopimus, joka koskee tältä sivustolta käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen ladatun Brother-ohjelmiston (mukaan lukien liittyvät käyttöoppaat ja elektroniset asiakirjat, kuten ohje- ja readme-tiedostot) käyttöä (yhdessä ”OHJELMISTO”). Jos käyttäjä hyväksyy, että tämän Käyttöoikeussopimuksen ehdot koskevat häntä juridisesti, hän voi ladata tältä sivustolta saatavilla olevan ohjelmiston tämän Käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos käyttäjä ei hyväksy Käyttöoikeussopimuksen ehtoja, Brotherin ei katsota antaneen OHJELMISTON käyttöoikeutta hänelle. Tässä tapauksessa käyttäjällä ei ole Brotherin antamaa lupaa eikä hän voi käyttää OHJELMISTOA.
Käyttöehdot
1. Omistajuus

Kaikki OHJELMISTOON liittyvät omistusoikeudet ja etuudet ovat Brotherin ja sen toimittajien omaisuutta. Käyttäjä saa edellä mainitut oikeudet OHJELMISTOON rajoitetusti jäljempänä kohdassa 2 kuvatulla tavalla. Tätä ei pidä tulkita missään tapauksessa siten, että Brother myöntäisi tai myisi käyttäjälle mitään tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia OHJELMISTOON.

2. Käyttölisenssi
2.1   Brother myöntää käyttäjälle ei-eksklusiivisen, ei-siirrettävän lisenssin asentaa kopion OHJELMISTOSTA ja käyttää sitä tietokoneessa tai laitteessa.
2.2   Edellä olevan kohdan 2.1 mukaan erityisesti myönnettyjen käyttöoikeuksien lisäksi Brother ei myönnä mitään OHJELMISTOON liittyvää käyttöoikeutta. Ellei soveltuva laki nimenomaisesti toisin salli, käyttäjä ei saa (i) muokata OHJELMISTOA, (ii) muokata, purkaa, takaisinmallintaa tai käyttää OHJELMISTOA minkään johdannaisen ohjelmiston luontia varten, (iii) vuokrata OHJELMISTOA tai (iv) tuoda OHJELMISTOA julkisesti ladattavaksi.

3. TAKUIDEN KIISTÄMINEN

LAIN SALLIMISSA RAJOISSA TÄMÄ OHJELMISTO TARJOTAAN KÄYTTÄJÄLLE ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI VASTUITA, OLIVATPA KYSEISSÄ SUULLISET TAI KIRJALLISET, NIMENOMAISESTI ILMASTUT TAI OLETETUT TAKUUT TAI VASTUUT. BROTHER ERITYISESTI TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI VASTUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA/TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

4. Vastuun rajoitus

BROTHER EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN LIIKEVOITON MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINTATILAISUUKSIEN MENETTÄMISESTÄ, TIETOJEN KÄYTÖN MENETTÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSENALAISISTA, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI SEN KÄYTÖN SEURAUKSISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA TÄYSIN OMALLA VASTUULLAAN. JOS OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, KÄYTTÄJÄ VASTAA KAIKKIEN HUOLTOJEN, KORJAUSTOIMIEN TAI KORJAUSTEN KAIKISTA KUSTANNUKSISTA JA HYVÄKSYY SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA ILMAN EHTOJA SEN, ETTEI HÄNELLÄ OLE MITÄÄN LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUITA OIKEUKSIA, JOIDEN MUKAAN BROTHERIA VOIDAAN PITÄÄ VASTUUSSA TÄLLAISISTA VIRHEISTÄ. Yllä olevasta kuvauksesta huolimatta nämä ehdot eivät rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia, joita ei voi kumota soveltuvan lain nojalla.

5. Voimassaolo

Tämä Käyttöoikeussopimus tulee voimaan, kun käyttäjä on hyväksynyt sen, ellei käyttäjä lopeta OHJELMISTON käyttämistä. Brother voi kuitenkin irtisanoa tämän Käyttöoikeussopimuksen ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle.

6. Tietosuojakäytäntö

Brother kunnioittaa käyttäjän yksityisyyttä. Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen keräämiseen tai käyttöön sovelletaan Brotherin viimeisintä julkaistua Tietosuojakäytäntöä. Kaikki kyseisen Tietosuojakäytännön ehdot sisältyvät tähän Käyttöoikeussopimukseen ja koskevat käyttäjää Käyttöoikeussopimuksen ehtojen ohella.

7. Sovellettavat lait

Tätä Käyttöoikeussopimusta koskevat Japanin lait ja lainsäädäntö ja sitä hallitaan niiden mukaisesti. Jos mitkä tahansa tämän Käyttöoikeussopimuksen osista julistetaan pätemättömiksi, kyseiset osat voidaan poistaa, ja niitä pidetään erillisinä tämän Käyttöoikeussopimuksen muista osista. Koko Käyttöoikeussopimuksen muut osat pysyvät tällöin edelleen voimassa.

8. Vientisäädökset

Ellei soveltuvissa laeissa toisin nimenomaisesti ilmaista, käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti tätä OHJELMISTOA tai siitä tehtyä kopiota tai muunnelmaa ei saa viedä tai jälleenviedä maasta.

9. Lisäehdot

Jos olet hyväksynyt Brotherin tai minkä tahansa kolmannen osapuolen lisenssinantajan tarjoamat ehdot (”Lisäehdot”), jotka koskevat ohjelmiston käyttöä tämän sopimuksen nojalla, sovelletaan näitä valinnaisia ehtoja ensisijaisesti kaikilta osin, jos ne ovat ristiriidassa tässä sopimuksessa määritettyjen ehtojen kanssa ja jos sovellettavia tai vastaavia ehtoja ei ole tässä sopimuksessa.