Slutbrugerlicensaftale for Brother-software
VIGTIGT – LÆS OMHYGGELIGT
Denne slutbrugerlicensaftale (”EULA”) er en juridisk aftale mellem dig og Brother Industries, Ltd. (”Brother”), som regulerer din brug af Brother-software (herunder tilhørende brugermanualer og elektroniske dokumentfiler som f.eks. ”hjælp” og ”læs mig”), der downloades fra dette websted til din computer eller hardware (samlet ”SOFTWARE”). Hvis du accepterer at være juridisk underlagt denne slutbrugerlicensaftales vilkår, må du downloade den tilgængelige software på dette websted i overensstemmelse med denne slutbrugerlicensaftales vilkår. Hvis du ikke accepterer betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale, anses Brother ikke for at have givet dig licens til SOFTWAREN. I det tilfælde har du ikke fået tilladelse af Brother, og du må ikke bruge SOFTWAREN.
Vilkår og betingelser
1. Ejerskab

Alle rettigheder, adkomst til og interesser i SOFTWAREN ejes af Brother eller Brothers leverandører. De ovennævnte rettigheder til SOFTWAREN licenseres til dig på en begrænset basis som beskrevet i følgende artikel 2. Under alle omstændigheder skal disse bestemmelser ikke på nogen måde fortolkes som et udtryk for en tildeling eller et salg af nogen form for ophavsret til eller nogen anden form for immateriel ejendomsret til SOFTWAREN fra Brother til dig.

2. Tildeling af licens
2.1   Brother giver dig en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at installere og bruge kopien af SOFTWAREN på din computer eller hardware.
2.2   Medmindre det er udtrykkeligt angivet i afsnit 2.1 ovenfor, giver Brother dig ingen licens i forhold til SOFTWAREN. Med undtagelse af det omfang, hvori gældende lov udtrykkeligt tillader det, må du ikke (i) modificere SOFTWAREN, (ii) foretage reverse engineering, disassemblering eller dekompilering af eller bruge SOFTWAREN til at skabe nogen afledt software, (iii) udleje eller lease SOFTWAREN eller (iv) gøre SOFTWAREN tilgængelig for offentlig download.

3. FRASKRIVELSE AF GARANTIER

I DET OMFANG, HVORI LOVEN TILLADER DET, STILLES DENNE SOFTWARE TIL RÅDIGHED FOR DIG ”SOM DEN ER OG FOREFINDES” UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. BROTHER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

4. Ansvarsbegrænsning

BROTHER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER, TAB AF BRUG AF DATA, AFBRYDELSER AF FORRETNINGEN ELLER INDIREKTE, SPECIELLE, HÆNDELIGE ELLER STRAFFERETSLIGE SKADER, FØLGESKADER AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF, MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SOFTWAREN, UANSET OM DE ER KONTRAKTLIGE, SKADEVOLDENDE ELLER ANDET. DIN BRUG AF SOFTWAREN FINDER STED HELT OG ALDELES PÅ EGET ANSVAR. HVIS DET VISER SIG, AT SOFTWAREN ER DEFEKT, PÅTAGER DU DIG DE FULDE OMKOSTNINGER FOR AL SERVICE, REPARATIONER ELLER RETTELSER, OG I DET OMFANG, HVORI GÆLDENDE LOV TILLADER DET, ACCEPTERER DU UDEN FORBEHOLD AT FRASKRIVE DIG ALLE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER, SOM DU EVENTUELT HAR I FORHOLD TIL BROTHER MED HENSYN TIL EN SÅDAN DEFEKT. Uanset ovenstående er det ikke hensigten med disse vilkår at begrænse de lovbestemte forbrugerrettigheder, som ikke kan fraskrives i henhold til gældende lov.

5. Beskrivelse

Denne slutbrugerlicensaftale træder i kraft ved din accept og vil fortsætte med at være gældende, medmindre du holder op med at bruge SOFTWAREN. Brother kan dog opsige denne slutbrugerlicensaftale uden forudgående varsel.

6. Privatlivspolitik

Vi respekterer dit privatliv, og enhver indsamling eller brug af dine personlige data af Brother vil blive reguleret i vores senest udsendte Privatlivspolitik, og alle vilkår og betingelser i en sådan Privatlivspolitik skal være en del af denne slutbrugerlicensaftale og gælde for dig med vilkårene og betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale.

7. Gældende lov

Denne slutbrugerlicensaftale reguleres og kontrolleres i henhold til den japanske lovgivnings jurisdiktion. Hvis nogen af bestemmelserne i denne slutbrugerlicensaftale bliver erklæret ugyldige, adskilles sådanne bestemmelser fra og er uafhængige af de øvrige bestemmelser i denne slutbrugerlicensaftale, og gyldigheden for de øvrige bestemmelser i denne slutbrugerlicensaftale og denne slutbrugerlicensaftale som helhed vil ikke blive påvirket.

8. Eksportregler

Medmindre gældende lov udtrykkeligt tillader det, må du ikke eksportere eller geneksportere SOFTWAREN eller nogen kopi eller omarbejdelse af den i henhold til licensbetingelserne.

9. Andre vilkår

Hvis du har anerkendt eller accepteret vilkår og betingelser, som Brother eller en tredjepartslicensgiver tilbyder (”Valgfrie vilkår”) med hensyn til brug af den Software, der er omfattet af denne aftale, skal sådanne valgfrie vilkår gælde i alle henseender med enhver konflikt med de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale, og manglende eksistens af gældende eller tilsvarende vilkår i denne aftale.