คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:04/09/2020 หมายเลขรหัส:faqp00001040_003

How to use Excel data to print labels (P-touch Editor 5.x for Windows)

Sample label Sample label

Please follow the instructions below:

 

 1. Preparing the database

   

  Use the file "Parts.xls" in the folder at Program Files "C:\Program Files\Brother\Ptedit5x\Samples" or "C:\Program Files (x86)\Brother\Ptedit5x\Samples".
  Sample Excel file


 2. Specifying the size of the label

  In the Paper palette, specify the tape length and width.
  Paper palette

 3. Connecting the database

   

  1. Click [File] - [Database] - [Connect...].

   <Using Professional mode as an example. You can edit on Express mode as well.>
   P-touch Editor

  2. Select the prepared Excel file. Check "Header Row Contains Field Names" and "Connect as read-only", and then click the [Next] button.
   Open Database

  3. The database appears.
   P-touch Editor

   If the file being used contains multiple sheets, the Select Database Table dialog box appears. Select the sheet that you want to use.


 4. Merging data into a layout as text

   

  1. Specify the font that will be used in the layout:
   • In the Font box on the Text Properties, specify the font (e.g. "Arial").
   • In the Font Size edit box on the Text Properties, specify the font size (e.g. "14").
   • The font and size can also be changed after text is pasted into the layout.

  2. Click the field name "Part Name" and drag the field name into the layout window. The dialog box appears. Select "Text".
   P-touch Editor

   P-touch Editor

  3. In the same way, merge the field name "Model Name".
   P-touch Editor

 5. Merging data into the layout as a bar code

   

  1. Click the field name "Part Code" and drag it into the layout window. The dialog box appears. Select "Bar Code".
   P-touch Editor

   P-touch Editor

  2. Double-click the merged bar code data.

  3. Click the [Setup] tab in the Bar Code Properties dialog box. To adjust width,, select "Small" for "Width". To adjust alignment, select "Center" for "Show Characters". After specifying the desired settings, click the [OK] button.
   Bar Code Properties

  Depending on the selected barcode protocol, the data may not be displayed.
  ("Invalid" or "Incorrect check digit" appears.)
  If the barcode cannot be displayed, any of the following may be the cause :

  • The data that cannot be used with the barcode is included.
  • The data does not include the specified number of digits.
  • The check digit calculation is incorrect.
  Check the data or change the barcode protocol. e.g. "CODE39" or "CODE128" can be used.

 6. Aligning the objects

   

  1. Click [Edit] - [Select All] to select all of the objects.
   P-touch Editor

  2. In the Layout palette, click the "Align Horizontal Center" button. All objects will be aligned along their horizontal centers.
   Layout palette

  3. You can also align all objects vertically along the label width with the "Align Vertically Center" button.
   Layout palette

   P-touch Editor

 7. Printing

   

  1. Click Print setting button in the Print palette.
   Print palette

  2. The Print dialog box appears. Select "All Records" for "Print Range". After specifying the desired settings, click the [Print] button.
   Print

  For details on selecting a record range, refer to the following table.

  Print Range Records to be printed
  All Records Print all records.
  Current Record Print the current record.
  Marked Record(s) Print only the marked records.
  Record Range Print records in the range specified by "From" and "To".

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PT-1650, PT-2700, PT-2730, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-E550W, PT-E850TKW, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-500, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-820NWB, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น