คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:10/01/2019 หมายเลขรหัส:faq00000307_510

กระดาษติดในถาดป้อนกระดาษ

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดใส่กระดาษ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ดึงถาดใส่กระดาษแยกออกจากเครื่อง
  2. ดึงกระดาษที่ติดออกช้าๆ

    การดึงกระดาษที่ติดลงด้านล่างด้วยมือสองข้างจะช่วยให้คุณหยิบกระดาษออกได้ง่ายขึ้น

  3. คลี่ปึกกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษติดเมื่อใช้งานต่อไป และเลื่อนแคร่ปรับกระดาษให้พอดีกับขนาดกระดาษ
  4. ให้ใส่กระดาษไม่เกินเครื่องหมายบอกระดับกระดาษสูงสุด (  )
  5. เสียบถาดใส่กระดาษกลับเข้าในเครื่องพิมพ์ให้แน่น

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น