คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

FS101

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:02/08/2019 หมายเลขรหัส:faqh00100035_003

ผ้าติดอยู่ในเครื่องและไม่สามารถนำออกมาได้

หากผ้าติดอยู่กับจักรและไม่สามารถดึงออกได้ ด้ายอาจพันกันข้างใต้แผ่นครอบฟันจักร ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างเพื่อดึงผ้าออกจากตัวเครื่อง

หากไม่สามารถดึงผ้าออกได้แม้ว่าทำตามขั้นตอนที่แนะนำแล้ว ห้ามฝืนดึงผ้าออกโดยใช้แรงดึง โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบราเดอร์

การนำผ้าที่ติดอยู่ออกจากตัวเครื่อง

 1. หยุดการทำงานของตัวเครื่องทันที

   

 2. ปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

 3. ถอดเข็มออก
  สามารถอ้างอิงวิธีได้จาก ฉันสามารถเปลี่ยนเข็มได้อย่างไร?

  หากเข็มปักลงในเนื้อผ้า ให้คุณหมุนวงล้อจักรออกจากตัว(ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อยกเข็มออกจากเนื้อผ้า จากนั้นจึงถอดเข็มออกมา

 

 1. ถอดตีนผีเย็บผ้าและก้านตีนผีเย็บผ้าออก
  สามารถอ้างอิงได้จาก ฉันสามารถถอดหรือติดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร? และ ฉันสามารถถอดหรือติดก้านตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร?

   

 2. ยกผ้าขึ้นและตัดด้ายด้านล่าง
  หากสามารถดึงผ้าออกมาได้ ให้ดึงผ้าออกมาไปยังขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดชุดกระสวย

   

 3. ถอดฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร
  image

  (1) ตัวปลดฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร

  (2) ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร

 4. ตัดด้ายที่พันกันออกมา จากนั้นจึงถอดไส้กระสวยออก

 5. ถอดกระสวยจักรออก
  หากมีด้ายติดค้างอยู่ในกระสวยจักร ให้นำเศษด้ายออกมาให้หมด

  (1) กระสวยจักร

 6. ใช้แปรงทำความสะอาดหรือเครื่องดูดฝุ่นในการทำความสะอาดเศษด้ายและฝุ่นออกจากชุดกระสวยและบริเวณพื้นที่โดยรอบ

  (1) แปรงทำความสะอาด

  (2) ชุดกระสวย

   

  > หากสามารถดึงผ้าออกมาได้ ให้ดำเนินต่อใน  ขั้นตอนที่ 17
  > หากไม่สามารถดึงผ้าออกมาได้ ให้ดำเนินต่อใน ขั้นตอนที่ 10

   

 7. ใช้สกรูรูปวงกลมที่จัดมาให้ในการคลายสกรูสองตัวที่ยึดแผ่นครอบฟันจักรไว้


   

  โปรดระมัดระวังไม่ทำสกรูที่ถอดออกมาตกหล่นลงในเครื่อง

 1. ค่อยๆ ยกแผ่นครอบฟันจักรขึ้น ตัดด้ายที่พันกันจากนั้นจึงถอดแผ่นครอบฟันจักร
  ดึงผ้าและด้ายออกมาจากแผ่นครอบฟันจักร

   

  หากไม่สามารถดึงผ้าออกได้ แม้หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนเหล่านี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบราเดอร์

   

 2. ทำความสะอาดเศษด้ายในชุดกระสวยและบริเวณรอบๆ ฟันจักร

   

 3. หมุนวงล้อจักรเพื่อยกฟันจักรขึ้น

   

 4. จัดแนวของรูทั้ง 2 รูของแผ่นครอบฟันจักรกับ 2 รูที่ฐานยึดแผ่นครอบฟันจักร จากนั้นจึงติดแผ่นครอบฟันจักรเข้ากับตัวเครื่อง

   

 5. ใช้มือหมุนสกรูทางด้านขวาของแผ่นครอบฟันจักรอย่างช้าๆ จากนั้น ใช้สกรูรูปวงกลมในการขันสกรูทางด้านซ้ายให้แน่น สุดท้าย ขันสกรูทางด้านขวาให้แน่น

   

  image

   

 6. หมุนวงล้อจักรเพื่อตรวจสอบว่าฟันจักรสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างลื่นไหล และไม่ไปสัมผัสกับขอบของช่องในแผ่นครอบฟันจักร

  (1) ตำแหน่งที่ถูกต้องของฟันจักร

  (2) ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องของฟันจักร

  (3) แผ่นครอบฟันจักร

  (4) ฟันจักร

 7. ใส่กระสวยจักรโดยให้สัญลักษณ์    บนกระสวยอยู่ตรงกับสัญลักษณ์    ที่อยู่บนตัวเครื่องตามภาพที่แสดงด้านล่าง

   

  จัดเครื่องหมาย   ให้ตรงแนวกับเครื่องหมาย 

   

  (1)  สัญลักษณ์

  (2)  สัญลักษณ์

  (3) กระสวยจักร

  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดที่ระบุนี้อยู่ในแนวเดียวกันก่อนติดตั้งกระสวยจักร

   

  • ห้ามใช้กระสวยจักรที่มีรอยขีดข่วน ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ด้ายด้านบนพันกัน เข็มหัก หรือประสิทธิภาพในการเย็บไม่ดีพอ หากคุณต้องการสั่งซื้อกระสวยจักรใหม่ (รหัสอุปกรณ์: XE7560-001) โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบราเดอร์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่กระสวยจักรอย่างถูกต้อง ไม่เช่นนั้น เข็มอาจจะหักได้
 8. ดังภาพตัวอย่างที่แสดง ให้คุณสอดแท็บบนฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรเข้าไปที่รูในแผ่นครอบฟันจักรจากนั้นวางตำแหน่งของฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  image

  (1) ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรแท็บ
  (2) แท็บ

  (3) รู

   

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรราบเรียบไปกับพื้นผิวของตัวเครื่อง

   

 9. จากด้านหน้า ให้เลื่อนแผ่นครอบฟันจักรกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม
  image

  (1) แผ่นครอบฟันจักร

   

  หากฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรไม่ราบเรียบไปกับพื้นผิวของตัวเครื่องดังภาพตัวอย่างที่แสดง ให้คุณถอดฝาปิดแผ่นครอบฟันจักร จากนั้นจึงทำการติดตั้งอีกครั้ง
  การเย็บผ้าโดยที่ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรไม่ราบเรียบไปกับพื้นผิวของตัวเครื่อง อาจทำให้ฝาปิดแผ่นครอบฟันจักรหลุดออกมาจากตัวเครื่อง ส่งผลให้คุณได้รับบาดเจ็บได้หากคุณสัมผัสที่ชุดกระสวย

   

  image

   

 10. ตรวจสอบสภาพของเข็ม และติดตั้งเข็ม
  หากเข็มอยู่ในสภาพไม่ดี เช่น บิดงอ ต้องเปลี่ยนเป็นเข็มเล่มใหม่

  ก่อนใช้เข็ม ให้วางด้านแบนของเข็มลงบนกับพื้นที่ราบเรียบ และตรวจสอบระยะห่างระหว่างเข็มและพื้นผิวขนานกันหรือไม่

  (1) ด้านที่แบน

  (2) สัญลักษณ์บอกประเภทของเข็ม

  เข็มที่ใช้งานได้

  (1) พื้นผิวที่ราบเรียบ

  เข็มที่ใช้งานไม่ได้

  หากระยะห่างระหว่างเข็มและพื้นที่ราบเรียบไม่ขนานกัน แสดงว่าเข็มงอ  ห้ามใช้เข็มงอในการใช้เย็บ

  (1) พื้นผิวที่ราบเรียบ

  ห้ามใช้เข็มงอ เพราะการใช้เข็มงอในการเย็บนั้นจะส่งผลอันตรายร้ายแรง ทำให้เข็มหักระหว่างการเย็บได้

   

วิธีการตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่อง

หากมีการถอดแผ่นครอบฟันจักร โปรดตรวจสอบการทำงานของตัวเครื่องเพื่อยืนยันว่าการติดตั้งแผ่นครอบฟันจักรกลับไปนั้นถูกต้องและสมบูรณ์

 

 1. เปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

 2. เลือก (ตะเข็บตำแหน่งหลักเข็มตรงกลาง)

  ห้ามติดตั้งตีนผีเย็บผ้าและด้ายในขั้นตอนนี้

 3. ค่อยๆ หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัวคุณ (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) และมองจากทุกด้านเพื่อตรวจสอบว่าเข็มตกลงตรงศูนย์กลางของแผ่นครอบฟันจักร
  หากเข็มกระทบกับแผ่นครอบฟันจักร ให้คุณถอดแผ่นครอบฟันจักรออก และติดตั้งแผ่นครอบฟันจักรใหม่อีกครั้ง

   

  image

  (1) รูในแผ่นครอบฟันจักร

  (2) วงล้อจักร

   

 4. เลือก  (ตะเข็บซิกแซก) ในเวลานี้ ให้คุณเพิ่มความยาว และความกว้างของตะเข็บไปที่การตั้งค่าสูงสุด

   

 5. ค่อยๆ หมุนวงล้อจักรเข้าหาตัว (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักเข็ม และฟันจักรทำงานได้อย่างถูกต้อง
  หากเข็มหรือฟันจักรกระทบกับแผ่นครอบฟันจักร เครื่องอาจทำงานผิดปกติ ดังนั้นโปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบราเดอร์

   

 6. ปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า จากนั้นจึงติดตั้งก้านยึดตีนผีเย็บผ้าและตีนผีเย็บผ้า
  สามารถอ้างอิงวิธีได้จาก ฉันสามารถถอดหรือติดตั้งก้านยึดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร? และ  ฉันสามารถถอดหรือติดตั้งตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร?

   

 7. ติดตั้งไส้กระสวย
  สามารถอ้างอิงวิธีได้จาก ฉันสามารถติดตั้งไส้กระสวยที่กรอเรียบร้อยแล้วได้อย่างไร?

   

 8. ร้อยด้ายเข้าเครื่องให้ถูกต้อง
  สามารถอ้างอิงวิธีได้จาก ฉันสามารถร้อยด้ายเข้าเครื่องได้อย่างไร?

  ด้ายอาจพันกันอันเป็นผลมาจากการร้อยด้ายด้านบนไม่ถูกต้อง ตรวจสอบคุณได้ร้อยด้ายเข้าเครื่องหรือร้อยด้ายด้านบนอย่างถูกต้อง

 9. ทดลองการเย็บด้วยผ้าธรรมดา

  ลายตะเข็บที่ออกมาไม่ถูกต้อง มาจากการร้อยด้ายด้านบนที่ผิดหรือกำลังเย็บผ้าชนิดบาง หากผลการเย็บออกมาไม่สวยงามเมื่อได้ทดลองเย็บลงบนผ้าธรรมดาแล้ว ให้ตรวจสอบการร้อยด้ายด้านบนหรือชนิดของผ้าที่กำลังใช้งานอยู่

 

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DS-140, FS101

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น